Nước hoa Playboy

Nước hoa Playboy là hãng nước hoa Mỹ. Playboy là một thương hiệu nước hoa mới. Dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2009, hãng được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Nathalie Lorson, Fabrice Pellegrin, Lucas Sieuzac...